Sdružení Vírský oblastní vodovod (VOV, s.m.o.) v loňském roce přistoupilo k plánované obnově přivaděče, který je součástí komplexu Brněnské vodárenské soustavy, která zásobuje vodou více jak 550 tis. obyvatel. Obnovu se podařilo realizovat za pouhý rok. Slavnostní spuštění nového přivaděče zahájí ministr zemědělství Miroslav Toman. Číst dál: Voda pro Brněnsko: Vírský oblastní vodovod se za jediný rok dočkal obnovy
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej umístila na staveniště a před startem jeho práci požehnal místní římskokatolický kněz.Vyhloubením tunelu pod řekou začne dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto úseku vodovodu, kterým denně proteče až 30 milionů litrů pitné vody. Bezvýkopovou technologii zvolily Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) jako v podstatě jedinou možnou. Číst dál: Vodovod pod řekou zahloubí unikátní razicí štít Ludmila
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho posledních let v historii zlínských vodáren. VaK Zlín kontinuálně zvyšuje objem investičních prostředků, které vkládá do obnovy infrastruktury. Pro rok 2021 má naplánováno investovat 100 milionů korun. Prostředky se rozdělí mezí více než 40 projektů - cca 40 milionů korun do pitné vody, 30 milionů do odpadní vody a zbývajících 30 milionů půjde na technologie a případné neplánovaně vynucené investice. Číst dál: VaK Zlín získal první dotaci a do infrastruktury letos investuje 100 milionů
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. „Shybka je vlastně zařízení, které umožňuje vodovodu projít pod nějakou překážkou, tady v tom případě pod Labem, pod řekou, která je poměrně veliká a hluboká. Takže ta shybka se zakládá na kótě 11 m pod terénem a má délku více než 140 m. Pro zajímavost, je to jediné zařízení, kde nám voda sama od sebe teče do kopce,“ vysvětluje Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren. Číst dál: Oprava shybky pod korytem Labe zajistí dodávky pitné vody pro Kladensko
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí k 1. listopadu 2020 rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Jejím předmětem bude rozšíření její výrobní kapacity ze současných 150 na 250 litrů za sekundu.Toto opatření je nezbytné provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. Číst dál: Další vlna modernizace úpravny vody v H.Králové posílí její kapacitu
Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řadem strategického významu, který byl vybudovaný v 80. letech minulého století. Zajišťuje propojení pražské vodárenské soustavy a skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník. Ocelové potrubí o průměru 1000 a 800 milimetrů by bez obnovy nebylo schopné dodávat v trvalém provozu potřebné množství vody. Číst dál: Pipediver se poprvé v České republice ponořil do vodovodního přivaděče