• Obnova a rozvoj páteřní vodohospodářské infrastruktury

O nás

Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI)

Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI) vznikla s cílem koordinovat přípravu a financování obnovy a rozvoje významných zdrojů pitné vody a páteřních přivaděčů. Současně je partnerem pro kraje a státní správu při přípravě změn legislativy pro zrychlení výstavby páteřní VH infrastruktury a přípravu strategických rozvojových dokumentů, jako jsou Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů a ČR. Členy AVPVI jsou ze 100% municipální vlastníci či provozovatelé VH infrastruktury.

Cíle AVPVI

Výhody členství

V čem jsou hlavní výhody členství v AVPVI?

Možnost spolupráce

Členství v AVPVI Vám umožňuje spolupodílet se na přípravě dotačních programů.
Více informací

Legislativní změny

Spolupracovat na tvorbě strategických rozvojových dokumentech s kraji a ministerstvy.
Více informací

Výměna zkušeností

Sdílení profesních zkušeností
se členy asociace.
Více informací

Monitoring dotací

Monitoring všech dotačních programů.
Více informací

Pravidelná setkání

Pravidelná setkání.
Více informací

Nízký poplatek

Nízký členský poplatek.
Více informací

Kontakt

Řešme problémy nedostatku vody dokud je čas!

Spojení na nás

Statutární orgán - rada spolku
Ing. Pavel Válek, MBA - předseda rady
Ing. David Votava - člen rady spolku
Jan Birke - člen rady spolku


Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, z.s.
Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
+420 123 456 789
IČ: 077 13 541
info@avpvi.cz